Blog: showtimecreation.blogspot.com

2011年11月7日 星期一

2011 靈龍舞蹈團《女‧潮》

2011 靈龍舞蹈團《女‧潮》在 台南原生劇場 高雄衛武營 演出

靈龍舞蹈團推出今年女性系列作品 《女‧潮》
以台南美麗海岸線為軸,層層浪濤化成舞蹈感動人心。


璟雙藝創工作室     文擔任燈光設計

               


              

沒有留言:

張貼留言