Blog: showtimecreation.blogspot.com

2012年7月30日 星期一

2012 桃園縣夏日親子藝術季 奇幻桃花源

2012 桃園縣夏日親子藝術季 奇幻桃花源
第一站在桃園縣展演中心戶外廣場舉辦

有來自俄國、澳洲可愛的小丑表演
及世界頂級的音樂劇場-派若風
當然還有桃園地區代表舞團及樂團

璟雙藝創工作室 擔任  舞台監督
                                                    以及 演出協力工作人員沒有留言:

張貼留言