Blog: showtimecreation.blogspot.com

2013年8月5日 星期一

2013 風神寶寶兒童劇團 《火焰山》


風神寶寶兒童劇團 
台灣第一個東方兒童劇團

《風神寶寶之火焰山》
為了能讓更多觀眾欣賞一個以 歌仔戲藝術 和 舞台劇奇幻魅力打造的獨特兒童劇

風神寶寶在新莊、苗北、大東、城市舞台、新竹、嘉義、台東跟大家見面~

1/19.20 新莊藝文中心
1/26.27 苗北藝文中心
2/14.15 高雄大東藝文中心
3/9.10 台北城市舞台
4/4.5 新竹市文化局演藝廳
7/27.28 台東縣政府文化處藝大中心演藝廳
8/3.4 嘉義市立文化中心音樂廳

璟雙藝創工作室    Joyce 擔任 舞台監督
                                     林茜  擔任 舞台技術指導
                      舞台技術執行(照片出於http://udn.com/NEWS/MEDIA/7744286-3019147.jpg?sn=1362650117324)

沒有留言:

張貼留言